Selected Texts and interviews of János Megyik

Bujdosó Alpár–Megyik János: A semmi konstrukciója. [The Construction of Nothing] In Magyar Műhely Vol. 12. (Paris 1 April, 1974) Nos. 43–44. 33–39.

 Megyik János. In Architectonic Visions Today. Soros Foundation Exhibition. 2 August–2 September. Exhibition Catalogue. Ed. by Mészöly Suzanne. Műcsarnok. Budapest 1990. 30–31.

Megyik János: A hiány formái. In Változatok a dekonstrukcióra. Dekonstruktivista tendenciák a magyar építő- és képzőművészetben. Ed. by Júlia Katona. Exhibition Catalogue. Pécs, Művészetek Háza 28 May–17 June 1996. Budapest, Budapest Kiállítóterem. Pécs 1996. 19–21.

Megyik, János: The Forms of Emptiness. In Peter Weibel (Ed.), Beyond Art. Exhibition Catalogue. 17. 10.–23. 11. 1996. Ludwig Museum Budapest, C3 Center for Culture & Communication, Budapest; 7. 2.–30. 3. 1997. Neue Galerie am Landesmuseum. Joanneum Graz. Vienna 1997. 558.

Megyik, János: Die Formen der Leere. In Peter Weibel (Hg.), Jenseits von Kunst. Ausstellungskatalog. 7. 2.–30. 3. 1997. Neue Galerie am Landesmuseum. Joanneum Graz. Wien 1997. 198, 677. R.

Megyik János: A hiány formái. In Peter Weibel (Ed.), A művészeten túl. Exhibition Catalogue. 17. October–23 November 1996. Ludwig Múzeum Budapest, C3 Center for Culture & Communication, Budapest. Budapest 1998. 198, 677.

Megyik János: A hiány formái. In: Déli felhő. 5kirchen-Sheet. Jacques Derrida 70. születésnapjára. Ed. by Attila Aleister Attila, Jolán Orbán. Vol. IV. Pécs 2000. No. 1. 138–140.

Perspektíva / Perspective. International Media Art and Media History Exhibition and Event Serie. Exhibition Catalogue. Ed. by László Beke–Miklós Peternák. 30 June –22 August 1999. Műcsarnok / Kunsthalle. Budapest 2000. 248–249. R: 248, 502, 511.

Megyik János: Horizont. In Az Éri Galéria. Budapest 2001. R: 3–4.

 Megyik, János: The Forms of Emptiness. In Peter Weibel (Ed.), Beyond Art. A Third Culture: A Comparative Study in Cultures, Art, and Science in 20th Century Austria and Hungary. Exhibition Catalogue. Wien 20051997 R: 558.

András Sándor: Sándor András: Interviews with János Megyik. 20 April 2010. Sound recording (Hungarian)

Beke László: Geometria, művészet, kontempláció. Beszélgetés Megyik Jánossal. In Mozgó Világ Vol. 8. (Budapest, December 1982) No.12. 77–85.

Bujdosó Alpár: Beszélgetés Megyik Jánossal. In Életünk Vol. 27. (Szombathely, July 1989. ) No. 7. 134–139.

Piacsek bácsi hűlt helye – Új perspektívából. Megyik Jánossal beszélget Imre Györgyi és Nagy Pál. In Balkon Vol. 4. (Budapest, September 1996) No. 9. 24–29.

Megyik János: Egy. In N&n Galéria 14. 02. 2001–22. 06. 2003. Budapest 2003. 107.

Megyik János: Önarckép. In Önarcképek. Exhibition Catalogue. 2 B Galéria. 26. September–12 November 2005. Budapest 2005. (Edition of 2B Foundation.) R: 32.

Sümegi György (Ed.): Naplók, interjúk ’56-ról. Budapest 2006

Sz. Szilágyi Gábor: Építészet a képzőművészetben? Részlet egy készülő interjúból. In N&n Galéria 14. 02. 2001–22. 06. 2003. Budapest 2003. 108–109.

A forma újragondolása. Megyik Jánossal beszélget Sz. Szilágyi Gábor. In Balkon Vol. 12. évf. (Budapest, September 2004) No. 9. 5–12.

Sz. Szilágyi Gábor: Megyik János. In 1956. Művészet emigrációban. Exhibition Catalogue. Ed. by Sz. Szilágyi Gábor. Ferenczy Múzeum, Szentendrei Képtár 10. November 2006–14. January 2007 Szentedre 2006. 28–29. R: 29, 31.

Drei fragen an … János Megyik zu seiner Ausstellung. In: Wiesbadener Kurier. Feuilleton. (Wiesbaden, Donnerstag 23. Juni 2005) 22.

 Selected biblography

XXIIIe Salon de la Jeunes Sculptures. Le Parc Floral de Paris. Catalogue d’Exposition (In Alphabetical order, R.)

»1984« Orwell und die Gegenwart. Ausstellungskatalog. 10. 5. 1984–8. 7. 1984, Museum des 20. Jahrhunderts. Museum Moderner Kunst. Wien 1984. 140–141.

 A cutlery, designed by János Megyik for Amboss-Werke/Austria, 1960ies, 36 pieces, stainless steel, marked: by AMBOSS/MADE IN AUSTRIA 8/8. (DR) In Design. Auktionskatalog. Palais Dorotheum 14. November 2006, 14th November 2006. Wien 2006. 51. Lot 82.Alföld Vol. 50. (Debrecen, May 1999) No. 5. Ed. Géza Aczél. R: Covers.

A gyűjtemény. Introduction by Barnabás Bencsik. Essay by Krisztina Szipőcs. Ed by Anna Bálványos. Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum. Budapest 2010. R: 141, 282.

Alföld Vol. 59. (Debrecen may 2008) No. 5. Ed. Géza Aczél. R: 6, 10, 17, 40, 68, 86, 111. Covers.

András Sándor: Az íróvá lett néző tovább gondolkodik. (Rejtélyes alakzatok. Part II. ) In Balkon Vol. 12. (Budapest, October 2004) No. 10. 11–17. R: 12

András Sándor: Rejtélyes alakzatok. Megyik János munkáiról. Modern Gallery– László Vass Collection. Veszprém. 15. May 2004–30 October 2004. In Balkon Vol. 12. (Budapest, September 2004) No. 9. 12–17.

Andrási Gábor: Élő geometria. In: Művészet Vol. 30. (Budapest April 1989) 35–36.

András Sándor: A rejtély megnyilatkozása. Megyik János Acélképek című kiállításáról. Viltin Galéria, Budapest. 15. May 2004–30 October 2004. In Balkon Vol. 25. (Budapest, November–December 2017) No. 11–12. 37–40. balkon.hu

Andrási Gábor: Festői térkísérletek–A perspektíva változásai. Megyik János kiállításáról és Karátson Gábor könyvéről. In Új Művészet Vol. 5. (Budapest, May 1994) No. 5. 19–22.

Andrási Gábor: Miraduoro. In Beszélő Vol. 7. (Budapest, July–August 1982) Nos. 7–8. 106.

Andrási Gábor: Miraduoro. In N&n Galéria 14. 02. 2001–22. 06. 2003. Budapest 2003. 106.

Andrási Gábor: Nyolcvanas évek. ‘Az avantgárd halott.’ In Andrási Gábor–Pataki Gábor–Szücs György–Zwickl András, Magyar képzőművészet a 20. században. Budapest 1999. (Egyetemi Könyvtár). 364. R: 365, 382, 387.

Andrási Gábor: Otwarte kryształy / Open Crystals. In: Polak, Węgier… Potrójny dialog. Poland And Hungary… A Triple Dialog. Katarzyna Kozyra – Péter Forgács, Ryszard Winiarski – Dóra Maurer, Antoni Mikołajczyk – János Megyik. Cur. & Ed. László Beke, Krisztina Jerger. Katalog / Exhibition Catalogue. 7 kwietnia–17 maja 1998 / 7 April–17 May 1998, Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury. Kraków 1998, 53–57.

Andrási Gábor: Panoráma, üresség. Modern Képtár, Vass László Gyűjtemény, Veszprém. In Műértő Vol. 7. (Budapest, September 2004) No. 9. R: 6.

Andrási, Gábor: Živá geometria (K Výstave Jánosa Megyika). Prel. E. Piovarcsyová. In Revue Svetovej Literatúry XLVI. (2010) No. 2. 125–126.

Angel Judit – Peternák Miklós (Ed.): Média Modell Intermédia – új képfajták – Interaktív technikák. Media Model Intermedia – Media Art. Műcsarnok & Online, Budapest. 31 August–24 September 2000. Budapest 2000.

Arcus Temporum VI. Art Festival of Pannonhalma. 21–23 August 2009. Pannonhalma Archabbey. Curated by Varga Mátyás OSB. Pannonhalma 2009. 130–137. R: 136–137.

Art Forum Berlin 1997. Hg. von European Galleries. Projektgesellschaft mbH und neue bildende kunst Zeitschrift für Kunst und Kritik. Berlin 1997. 140. R: 141.

Averwerser, Heinz-Jürgen–Daehn, Jörg Müller: Amboss. Bestecke–Flatware 1950–1992. Katalog zu den Ausstellungen in Solingen, Deutsches Klingenmuseum 14.3.–4.7.2010 und Hannover, Museum August Kestner, 12.8.–14.11.2010. Hannover 2009. R: 25, 32, 34 f., 38, 43, 44 f. Cover.

Az épített örökség védelmében. Változó társadalom – változó műemlékvédelem? L’Apologie du patrimoine architectural. Société en changement – protection du patrimoine en changement? The Protection of Architectural Heritage. Changing Society – Changing Concepts of Historic Monuments Protection? Nemzetközi konferencia / Conférence internationale / International Conference 1–2 March 2011. Ed. by Magda Ferch . Széchenyi Academy of Letters and Arts. Budapest 2011. 205–209, 305. R: 292–293.

Bacsó Béla: Reductive Art. On János Megyik’s Works. (Trans. Magdolna Módos) In Megyik János. Flyer of Exhibition. Cur. by Krisztina Jerger. Raiffeisen Gallery 17 March –04. May 2008. Budapest 2008. 2–5.

Bacsó Béla: Reduktív művészet. In Alföld Vol. 59. (Debrecen, May 2008) No. 5. 81–86.

Balkon Vol. 1. (Budapest, February 1993) No. 2. Ed. István Hajdu. R: 25, 26, 27, 28.

Balkon Vol. 12. (Budapest, September 2004) No. 9. Ed. István Hajdu. R: 5–17. www.balkon.hu

Balkon Vol. 12. (Budapest, October 2004) No. 10. Ed. István Hajdu. R: 11–16. www.balkon.hu

Bauer, Wolfgang-Otto: European Cutlery Design 1948–2000. The Bauer Design Collection. Stuttgart 2008. R: 8, 55, 113. Back Cover

Baumax-x kiállítás. Konstruktív geometrikus törekvések Kassáktól napjainkig. Exhibition Catalogue. 11 September–31 October 1997. Ed. János Fajó. Budapest 1997.

Beke, László (Éd.): Dix Artistes Hongrois. Exhibition Catalogue. 15 Juillet–4 Septembre 1994. Festival de l’Abbaye de l’Épau. Le Mans 1994. [6, R: 28–31.]

Beke László: Megyik János kiállítása Hamburgban. In Belvedere II. (Budapest 1990) Nos. 6–7. 37.

Beke László: Neoavantgárd magatartásformák. In Beke László–Gábor Eszter–Prakfalvi Endre–Sisa József–Szabó Júlia, Magyar Művészet 1800-tól napjainkig. Budapest 2002. 362ff., 364–365.

Beke László: Neue Künstler in Ungarn. In Kunst und Kirche. Jhg. 12. (Linz. 1984) Nr. 2. R: 102.

Beke Zsófia: Térbenyíló festmények az ezredvég magyar képzőművészetében. PhD Dissertation.  Budapest 2005. 21, 26–29, 129, 135, 181, 187, 207. R.

Berecz, Ágnes: See Through and Behind. Introduction to the Exhibition of János Megyik in the Hungarian Cultural Center. Exhibition Catalogue. Hungarian Cultural Center. May 15–July 6, 2007. New York. 2007

Bogner, Dieter: Konstruktion der neuen Welt. In Kristian Sotriffer (Hg.): Der Kunst, Ihre Freiheit – Wege der österreichischen Moderne von 1880 bis zur Gegenwart. Wien 1984.

Bogner, Dieter & Gertraud (Hg.): Raumkunst. Kunstraum. Schloß Buchberg am Kamp. Wien 2000. R: 174.

Bogner, Dieter: ‘…wie das Schachspiel im Café’  In Wolfgang Drechsler (Hg.), Genau und Anders. Mathematik in der Kunst von Dürer bis Sol LeWitt. Ausstellungskatalog. 26. Februar–18. Mai 2008. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Wien 2008. 96–112. R: 112.

Buchsbaum, Maria: János Megyik im Palais Lichten­stein. Visionen der vierten Dimension. In Wiener Zeitung, 5. Oktober 1988. 5.

Bujdosó Alpár: Megyik János. In Magyar Műhely Vol. 20. (Paris 1982) No. 65. 45–48. R: 49, 50.

Bujdosó Alpár: Megyik Jánosról. In Megyik János. Exhibition Catalogue. Modern Gallery–Collection László Vass. 15 May–30 September 2004. Veszprém 2004. 3–4.

Bujdosó Alpár: Megyik Jánosról. In Élet és Irodalom. Vol. 48. (21 May 2004. ) No. 21. 26.

Bujdosó Alpár: Megyik Jánosról. In MADI Art Periodical Vol. 7. (Győr 2004.) No. 6. 30–35.

Bujdosó Alpár: Soviel Schönheit! In Csutak Magda és Megyik János kiállítása. Exhibition Catalogue. 2B Galéria 9 February–19 February 2005. Budapest 2005

Bujdosó Alpár: Megyik János 70 éves. In Élet és Irodalom Vol. 52. (Budapest 10 October 2008) No.41. 29.

Együttállás. Conjunction 2005–2006. Exhibition Catalogue. 12 October–31 December 2007. King Saint Stephen Museum. Székesfehérvár 2007. R: 43, 93.

Erst recht Avantgarde! Sammlung Bujdosó. 5. März. Collegium Hungaricum, Galerie UngArt. Vorrede: Dieter Bogner. In Collegium Hungaricum Ungarisches Kulturinstitut Wien. Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Vorträge, Filmklub, Kinderecke, Tanzhaus. [Brochure]. Jänner–März 2009. Wien 2009. 4.

Esterházy Péter: A csataképfestő. Megyik János szobrairól. In Alföld Vol. 40. (Debrecen January 1989) No. 1. 24–26. R: 5, 9, 12, 19, 26, 38, 47, 79. Covers.

Esterházy Péter: Der Schlachtenmaler. A csataképfestő. In János Megyik. Holzkonstruktionen, Fotogramme, Zeichnungen. Ausstellungskatalog. Museum moderner Kunst, Palais Liechtenstein, Wien. 26. 9. 1988–6. 11. 1988. Fakonstrukciók, Fotogramok, Rajzok. Kiállítási katalógus / Ausstellungskatalog. Műcsarnok, Budapest. 9. 12. 1988 – 8. 01. 1989. Wien 1988. 6–8, 13–14.

‘Exakte Tendenzen 82’ Aspekte Konstruktive Kunst in Österreich. Hg. ‘Exakte Tendenzen’ , Wien–Buchberg. Ausstellungskatalog. 21. 1. 1982–14. 2. 1982. Modern Art Galerie (Loft). Wien 1982. [R: 23.]

Élet és Irodalom Vol. 52. (Budapest, 10 October 2008. ) No. 41. R: 1, 3, 5–6, 10, 14, 18, 21, 23, 26, 28.

Forgács Éva: A forma logikája. In, Idem Az ellopott pillanat. Pécs 1994. 256–260.

Forgács Éva: A forma logikája. Megyik János műveiről. In Jelenkor Vol. 32. (Pécs, July–August 1989) 7–8. sz. 739–740.

Gárdonyi Mihály Ifj.: Paolo Uccello és Megyik János találkozása San Romanóban. In Octogon Vol. 13. (Budapest, 5/2010) No. 78. R: 51–52.

Geometrica’77. Ausstellungskatalog. 28.05–18.06.1977. Traglufthalle Tulln – Messegelände. Org.: Dieter Bogner, Kurt Ingerl, Grita Insam. Vorrede: Leopold Grünzweig, Prof. Dr. Wilfried Skreiner, Michel Seuphor. 52–53.

Geskó Judit: Modern művészet. Új szerzemények a Grafikai Gyűjteményben. Modern Art. New Acquisitions at the Department of Prints and Drawings. Transl. V. Mészáros. Exhibition Catalogue. Szépművészeti Múzeum. 28 May– 29 August 1993. Budapest 1993. 40. R: 18.

Golda, János: Centrul de Fiziologie, Debreţin. Physiology Center, Debreczen. János Golda Gábor Szenderffy. In Arhitectura Bucureşti, 45 serie nouă (iunie 2006). 66–71. R: Cover, 66.

Gyöngy Katalin: Megyik János kiállításáról. In Magyar Építőművészet Vol. 38. (Budapest 1989) No. 4. 56–57.

Hamburger Kunsthalle. Erwerbungen 1990. Hamburg 1991. 285–286. R: 286.

 Hofmann, Werner: Megyik János – Liegender Corpus. Ausstellungskatalog. Hamburger Kunsthalle 8. Juni 1990–8. Juli 1990. Hamburg 1990. 2–3.

Jurecskó László, Kishonthy Zsolt ( Ed.): Első kortárs képzőművészeti aukció. Exhibition Catalogue. MissionArt Galéria, Miskolci Galéria, Városi Művészeti Múzeum. 15 October –20 October 2008. Miskolc 2008. Lot 188.

K 45 Intern. Kunstmesse Künstlerhaus Wien. Ausstellungskatalog. 16.–20. Februar 1978. Gesellschaft bildender Künstler. Wien 1978

Katona Júlia: Megyik János. Szakdolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténeti Tanszék. Témavezető: Dr. Passuth Krisztina. Budapest 1995

Katona Júlia: Megyik János. Documentation. Soros Foundation. Budapest 1994

Katona Júlia: Ellentétes irányú távlatok. In Nappali Ház Vol. 8. (Budapest, January 1996) No. 1. 83–86.

Kaleidoskop 25. Ausstellung in Österreich lebender ungarischer Künsler. Wien–Graz–Linz–Salzburg. Ungarischen Vereine in Österreich. n.d. [2006] R: 21.

Keserü Katalin: ‘Rendszerváltás’ a művészetben? In Bellák Gábor – Jernyei Kiss János, Keserü Katalin – Mikó Árpád – Szakács Béla Zsolt: Magyar Művészet. Budapest 2009. (A művészet története, 16.) 365–376. R: 369.

Konkrét fotó, fotogram / Concrete Photo, Photogram. Ed. by Dóra Maurer. Open Structures Art Society. Exhibition Catalogue. 26 May–26 September 2010. Exhibition Catalogue. Vasarely Múzeum. Budapest 2010. 54–55.

Konkurrenzen, Interferenzen, Umbrücke. Architektur, Städtebau und Alltagskultur in Ost- und Westeuropa 1960–1989. Symposium. Hamburg, 28. und 29. September 2006. Veranstalter: Hamburgische Architekturkammer. Hamburg 2006. 4. (Programm 28. September 10.45: Gabor Szilágyi–János Megyik: Hatten die post-sozialistischen Gesellschaften eine Vergangenheit? Vorschläge für ein Ausstellungsprojekt aus Ungarn)

Kortárs Művészeti Lexikon. Vol. 2. Ed. by Fitz Péter. Budapest 2000. 756–757.

Kovalovszky Márta: Megyik János – Egy. In Praesens 1. évf. (Budapest 2002) No. 2. 104–108, 171–172. R: 106.

Kovalovszky Márta–Kovács Péter: Örülök, hogy itt lóghat Művészeti Gyűjtemények Székesfehérvárott. Art Collections in Székesfehérvár. Székesfehérvár 2000. R: 65; 148.

Kovács Péter: Megyik Jánosról. In Balkon Vol. 1. (Budapest, February 1993) No. 2. 22.

Kovács Orsolya: Változatok a dekonstrukcióra. Dekonstrivista tendenciák a magyar építő- és képzőművészetben. Pécs, Művészetek Háza. 28 May–17 June 1996. In Balkon Vol. 4. (Budapest, June 1996) No. 6. 24–25.

Künstler aus Ungarn. Ausstellungskatalog. Kunsthalle Wilhelmshaven 26. 8.–21. 9. 1980. Texte v. Joachim Diederichs, István Hajdu, Jürgen Weichardt. Wilhelmshaven 1980. R: 32–35.

Leopold Bloom No6. (Original artworks. 1–75 Copies) Publ. by Graffiti Bt. Publisher Horváth Szilárd. Ed. Székely Ákos. Szombathely 1996. R: Corpus, 1993. Original signed photonegative print of the object.

Lia Lindner: Janos Megyik. Geometrie des Sehens. Museum für Moderne Kunst, Wien. 25. 9.–6. 11. 88. Kunsthalle Budapest 8. 12.–8. 1. 89. In NIKE New Art in Europe, 6. Jahrgang. 1988/25. Oktober–November, 48.

Magyar Műhely Vol. 29. (Paris, Wien, Budapest 1990) No. 78. 32–34.

Magyar Műhely Vol. 35. (Paris, Wien, Budapest 1996) 98. sz. 48–49.

Magyar Műhely Vol. 44. (Paris, Wien, Budapest 2005) 4. sz. A hetvenéves Bujdosó Alpár köszöntése. R: 6.

Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum–Balassi Kiadó. Budapest 2011. (A magyar fotográfia történetéből, 22.) 84–85, 244.

Megyik János – Egy. In: N&n Galéria 14. 02. 2001–22. 06. 2003. Budapest 2003. 106–109.

Megyik János. Exhibition Catalogue. Modern Gallery–Collection László Vass. 15 May–30 September 2004. Veszprém 2004.

Megyik János. Exhibition Catalogue. Curated by Krisztina Jerger. Raiffeisen Gallery 17. 17 March –4 May 2008. Budapest 2008.

Megyik, János. Holzkonstruktionen, Fotogramme, Zeichnungen. Museum moderner Kunst, Palais Liechtenstein, Wien. 26. 9. 1988–6. 11. 1988. Fakonstrukciók, Fotogramok, Rajzok. Exhibition Catalogue. Műcsarnok, Budapest. 9. 12. 1988–8.1. 1989. Wien 1988Megyik János – Egy. Exhibition Catalogue. Curated by Bálint Nagy. N&n Galéria. 22 May –9 June 2002. Budapest 2002.

Megyik, János. In ART. Realisierte Projekte im Austria Center Vienna. Executed projects in the Austria Center Vienna. 1985/87. Wien 1988. [41–44.]

Megyik, János: The Space of the Image. Exhibition Catalogue. Ed. by Györgyi Imre, János Megyik. Ludwig Museum–The Museum of Contemporary Art, Budapest 2012.

Melchart, Erwin: Im Museum moderner Kunst. János Megyik Ein Hohelied der Geometrie. In: Kronen Zeitung 1988. Nr. 10. 14.

Merhán Orsolya: Wolsky András és Megyik János kiállítása a StArt Galériában. In Exindex 28 May 2001. http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=31

Mi, ‘Kelet-Franciák’ (1981–1989). A huszadik század magyar művészete, 14. We, ‘Eastern-Frenchs’ (1981–1989). Hungarian Art of the Twentieth Century, 14.  Ed. & Text Kovalovszky Márta. Org. Kovács Péter, Kovalovszky Márta, Ladányi József. Exhibition Catalogue. 6 March–2 May 1993. Csók István Gallery. Bulletin du Musée Roi Saint-Étienne Série D. No. 217. Székesfehérvár 1993. 11.

Kovács Péter: A mi huszadik századunk / Our twentieth century. Exhibition Catalogue. 16. October–31 December 1999. Csók István Gallery.  Transl. Rozsnyai Krisztina. Székesfehérvár 1999

Kovács Péter:  Megyik János. 1993. november 13.–1993. december 12. Szent István Király Múzeum. In Bulletin de Musée Roi Saint-Étienne. D sorozat – série D. no. 220. Székesfehérvár 1993.

Lippert, Claudia (Text) – Radüg, Stefan (Foto): Der Wiener Künstler János Megyik zu Gast »In Casa«. Meisterwerk aus Holz entsteht in der Emmerstadt. In Höxtersche Zeitung. Mittwoch, 6. September 1989. Westfalen-Blatt Nr. 206. R: 1.

Moravánszky, Ákos: Aktuelle Tendenzen in der ungarischen Architektur. In Basler Magazin. Politisch-kulturelle Wochenende-Beilage der Basler Zeitung, 16. 19. Januar 1991. Nr. 3. 12–13. R: 13.

Moravánszky Ákos: Alaprajz és geometria – Megyik János konstrukcióiról. In Magyar Építőművészet Vol. 30. (Budapest 1981) No. 6. 58–59.

Moravánszky, Ákos: Grundriss und Geometrie – Zu den Construktionen von János Megyik. In Architektur Aktuell 16. Jhg. (Wien, August 1982) Heft 90. 36–37.

Moravánszky, Ákos: Coming of Age. Russia and Eastern Europe, Permeable Frontiers. In Luis Fernández-Galiano (Ed.) Atlas Global Architecture circa 2000. 62–85. R: 66, 82–85.

Műhely Vol. 12. (Győr 1989) No. 3. (R: Inner covers.)

Művek vízre – tervek, modellek. Artworks on water – Projects and models. Ed. by Dóra Maurer. Open Structures Art Society. Exhibition Catalogue. 18 May–26 September 2011. Vasarely Múzeum. Budapest 2011. R: 55.

Nagy, Ildikó: The Non-Metropolitan Museum. The Székesfehérvár Exhibitions: Thirty Triumphant Years. In The Hungarian Quarterly Vol. 40. (Budapest 1999. Spring.) No. 153. 72–94. R: 86.

Nagy Pál 60 éves. In Palócföld. Vol. 27. (Salgótarján, July–August 1994.) No. 4. 365.

Nappali Ház Vol. 5. (Budapest April 1993) No. 4. Ed. Eszter Babarczy Eszter, Teodóra Hübner, Csaba Károlyi, László Jakab Orsós, Ferenc Szijj. R: 62, 63, 69, 72, 81, 82, 88, 89, 91, 93, 94, 101, 104 and Covers.

Nappali Ház. Sondernummer / Special Issue. Redakteure / Editors: András Beck, Csaba Károlyi, László Jakab Orsós. Art Editor/Design: Hübner Teodóra. Budapest 1999. R: 77, 82.

Némi bizonytalanság. Megyik János, Wolsky András. In: Kapcsolódások. Hét tárlat a StArt Galériában. 27 November 2000–6 December 2001. Exhibition Catalogue. Ed. Gábor Kaszás, Katalin Bod, Antal Németh. Budapest 2001. R:14.

Obecność Węgierska / Hungarian Presence 1998. Katalog / Exhibition Catalogue. Galeria Sztuki Współczesnej Zacheta, 6 kwietnia–3 maja / 6 April–3 May 1998. Texts by László Beke, Géza Perneczky, Éva Forgács, Éva Gelencsér Rothmann. Warszawa 1998. 74. R: 75–76.

Okrutay Miklós: Egy kapcsolat intenzitása. Debreceni Egyetem. Élettudományi Központ és Könyvtár. Építészek: Golda János és Szenderffy Gábor. In Régi-Új Magyar Építőművészet. Hungarian Architecture. 2005. No. 5. 3–10. R: Cover, 4–5, 7–8.

OSAS Pièce Unique 2011. A portfolio made in fifteen exemplaires, containing original artworks of the ten members of the Open Structures Art Society, each work signed from 1/1 A–O. OSAS. Budapest 2011. R: 6.

Önarcképek. Kiállítási katalógus. 2 B Galéria. 26 September 2005–12 November 2005. Budapest 2005. R: 32.

Perneczky Géza: Megyik János. In Nappali Ház Vol. 2. (Budapest 1990.) No. 2. 78–79.

Polak, Węgier… Potrójny dialog. Poland And Hungary… A Triple Dialog. Katarzyna Kozyra – Péter Forgács, Ryszard Winiarski – Dóra Maurer, Antoni Mikołajczyk – János Megyik. Cur. & Ed. László Beke, Krisztina Jerger. Exhibition Catalogue. 7 April–17 May 1998, Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury. Kraków 1998. 53–60. R: 67.Sz[épfalusi]. I[stván].: Képkiállítás egy tornaterem bordásfalán. In Útitárs 1960. No. 5. 9.

Szabó Ernő: Art Forum Berlin. In Új Művészet Vol. 9. (Budapest, May 1998.) No. 5. R: 30.

Szűcs Julianna: Egy palack nitroglicerin. Architektonikus gondolatok a Műcsarnokban. In Népszabadság Vol. 35. (Budapest, 25 August 1990) 9.

Rajz / Drawing ̉80. Exhibition Catalogue. 9 March–31 March 1980. Pécsi Galéria. Ed. Design & Cur. Sándor Pinczehelyi. Pécs 1980. R: 20.

Revue Svetovej Literatúry XLVI. (2010) no. 2. 125–126. R: Covers, 19, 28, 32, 69, 73, 96, 98, 124, 127.

Rényi András: A mélység síkjai. Megyik János akadémiai székfoglaló kiállítása a Raiffeisen Galériában. In Revizor – az NKA Kritikai portálja. 25. 04. 2008. http://www.revizoronline.com/article.php?id=340

Ronte, Dieter: Nordismo – Von den Weltkriegen bis zur Atomangst. In Alte und Moderne Kunst. Wien 1984. Heft 195.

Ronte, Dieter: Realität als abstraktion / A valóság mint absztrakció. In János Megyik. Holzkonstruktionen, Fotogramme, Zeichnungen. Museum moderner Kunst, Palais Liechtenstein, Wien. 26. 9. 1988–6. 11. 1988. Fakonstrukciók, Fotogramok, Rajzok. Exhibition Catalogue. Műcsarnok, Budapest. 9. 12. 1988–8.1. 1989. Wien 1988. 3–5; 10–12.  

Sárkány József–Várkonyi György: Modern Magyar Képtár II. Pécs (1890–2003). Pécs 2003.  SCCA Bulletin 1991–1994. Soros Center for Contemporary Arts, Budapest, Hungary. Budapest 1994, 106–107. R: 107.

Somlyódy Nóra: Házak jósága. In Magyar Narancs Vol. 18. (Budapest, 23 February 2006) No. 8. 32–33. See also http://epiteszforum.hu/node/1179

Sophie Nys @ 2006 Postcard: Megyik János – Kötcse, 1988–1997. 2006 Sophie Nys for the Hungarian National Gallery. (Printed in Istanbul.)

Sotriffer, Kristian : Ein ziehendes Schweben. János Megyik im Museum moderner Kunst. In Die Presse. 13. Oktober 1988. 5.

Sulyok Miklós: Debreceni Egyetem. Élettudományi Központ és Könyvtár. In Műértő Vol. 9. (Budapest, 6 January 2006.) No. 1. http://hvg.hu/hvgmuerto/sulyokmiklos

Szobrászaton innen és túl. Exhibition Catalogue. Ed.  Zoltán Nagy, Zsolt Petrányi, Péter Orosz. 6 March–1 April 2001. Műcsarnok / Kunsthalle. Budapest 2001. R: (In alphabetical order.)

Szüts Miklós: Vénusz zugai. Megyik János köszöntése a Palládium díjátadáson. In Élet és Irodalom Vol. 49. (Budapest, 4 March 2005) Vol. 9. 8. http://szm.hu/irasok/sajat-irasaim/27

Tabor, Jan: ‘Exakte Tendenzen’ in der Wiener Modern Art Galerie – Eine Art Kopf-Kunst. In Kurier. Wien, 5. February 1982. R: 11.

Timár Katalin: Architektonikus gondolkodás. In Magyar Narancs Vol. 2. (Budapest, 30 August 1990) 12.

Tisztelet a Szülőföldnek 2. (Hommage à la Terre Natale 2) Exhibition Catalogue. Műcsarnok, Budapest 17. 12. 1982–30. 01. 1983. Budapest 1982.

Tóth Zoltán: A mulandóság tárgyai. Dekonstruktivista tendenciák a magyar építő- és képzőművészetben. (Változatok a dekonstrukcióra. Művészetek Háza, Pécs 1996) In Új Művészet. Vol. VII. (Budapest, December 1996. ) No. 12. 22−24, 77.

Transzparencia – átlátás. Transparency – looking through. Ed. by Dóra Maurer. Open Structures Art Society. Exhibition Catalogue. 26 January–1 May 2011. Vasarely Múzeum. Budapest 2011. R: 35.

Vargha Mihály: Debrecen a világhír felé. (Debreceni Egyetem – Élettudományi épület és könyvtár. Építész: Golda János, Szenderffy Gábor; munkatárs: Mészáros Erzsébet – Teampannon Kft. Szobrász: Megyik János.) In Élet és Irodalom Vol. 49. (Budapest, 8 July 2005) No. 27. 27.

Vargha Mihály: Debrecen a világhír felé − a Debreceni Egyetem új épülete. In Építészfórum 13 July 2005. http://epiteszforum.hu/node/253

Vargha Mihály: Itt most páros. In Élet és Irodalom Vol. 49. (Budapest, 21 October 2005) No. 42. 31.

Várkonyi György: ‘Itt van elrejtve…’ In Mozgó Világ Vol. 34. (Budapest, February 2008) No. 2. 55–56. R: 56–62. Supplement: Sculptures of János Megyik.

Vonal Line Linie Ligne 1981. Org. Dóra Maurer, Sándor Pinczehelyi. Exhibition Catalogue. Ed. Dóra Maurer. Pécsi Galéria 26 April 1981–17 May 1981. Pécs 1981. R: 26.

Vonal. (Wácław Szpakowski, Mircea Teodorescu, Molnár Vera és Megyik János munkái.) Exhibition Catalogue. Ed. by László Beke. Ernst Múzeum, 12 December 1996–5 January 1997. Budapest 2011

Wiener Blut. Eine Gesellschaftskomödie mit Paten und Kindern. Eine Aufstellung und Hängung von Werken durch Christian Michelides in der Galerie in der GGK Wien, Villa Vojcsik, 1144 Linzer Straße 372 von 24. März bis 16. Juni 1983. Architektur. Installation. Environment. [R.70.]

www. pkf.us : The Pollock–Krasner Foundation / Grantee Image Collection